علی خدادادی شهردار بافت از نامگذاری بوستان در حال ساخت واقع در بلوار 22 بهمن به نام خبرنگار خبرداد. این بوستان حاشیه بلوار بصورت زیبایی در حال ساخت است و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

شهرداری بافت