تصویری زیبا از طبیعت بافت در تابستانی که گذشت/ روستای زیبای جهانجان