هتل شایگان بافت در شرق شهر بافت و خروجی شهر بافت به سمت کرمان قرار گرفته است. قرار گرفتن این هتل در کنار کوه های شرقی بافت و در کنار فضای زیبای پارک ساحلی و نیز چنارهای بلند و کهنسال، این هتل را بیش از پیش زیباتر ساخته است. این هتل رستوران خوبی دارد و شامل 8 سوئیت با گنجایش مجموع 60 نفر در فاز یک و درآینده گنجایش مجموع 200 نفر در فاز دو است.

هتل شایگان بافت

 

هتل شایگان بافت

 

Overcast Clouds

18°C

بافت

Overcast Clouds
Humidity: 20%
SP_WEATHER_یکشنبه
Few Clouds
8.4°C / 20.5°C
SP_WEATHER_دوشنبه
Scattered Clouds
7.5°C / 20.1°C
راه پیشرفت و توسعه شهرستان بافت چیست؟